Nu (!) stoppen met onderbetalen thuiszorgpersoneel

^HEnieuws van klanten

Thuiszorgorganisatie Actief Zorg voert al per 26 maart de nieuwe loonschaal in voor 1.800 medewerkers WMO huishoudelijke hulp.  

De huidige schaal 10 staat al langer ter discussie. Feitelijk ligt deze onder het sociaal minimum. Zorgorganisaties én vakbonden willen betere arbeidsvoorwaarden, maar daarvoor moet ook het WMO-tarief van de gemeenten omhoog.

Actief Zorg (ruim 9.000 klanten) wil niet langer touwtrekken, maar een statement maken. De Cao-onderhandelingen lopen nog. De beoogde ingangsdatum van uitvoering van deze loonschaal (1 april) zal in de praktijk niet altijd worden gehaald (en alleen met terugwerkende kracht).

In de onderhandelingen is een escape tot 1 januari 2019 ingebouwd. Dan moet de invoering alsnog met terugwerkende kracht worden uitgevoerd.Dit betekent dat medewerkers tot deze tijd moeten wachten op hun loonsverhoging.

Actief Zorg levert een totaalpakket aan extramurale zorg, maar is vooral groot in de huishoudelijke zorg. Huishoudelijke zorg is een onderdeel van de door gemeenten uitgevoerde WMO. Actief Zorg heeft contracten met 137 gemeenten om deze zorg te mogen leveren. Hier staat een (uur)tarief tegenover.

Gemeenten welwillend, praktijk weerbarstig

Lia van Galen, Algemeen directeur Actief Zorg: “Gemeenten zijn welwillend een reëel tarief te hanteren, maar de praktijk is weerbarstig. Het duurt te lang, terwijl dit een fatsoenlijke maatschappij onwaardig is. Je kunt niet praten over een krappe arbeidsmarkt en een zorg-imagoprobleem, maar ónder het sociaal minimum betalen. De negatieve loonspiraal moet worden doorbroken. Actief Zorg is een correcte werkgever en wil investeren in vakbekwaamheid.”

Achtergrond

Per 1 juni 2017 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van kracht geworden. De maatregel verplicht gemeenten reële tarieven te hanteren, maar geldt alleen voor gemeenten die na deze tijd nieuwe contracten, contractverlengingen en contracten volgens de bestuurlijke aanbesteding hebben afgesloten. Gemeenten die geen contractaanpassing hebben gedaan, zijn dit dus niet verplicht en hoeven hun tarieven niet af te stemmen op de kostprijs van de huishoudelijke medewerker.

Ingrijpende gevolgen

De nieuwe loonschaal betekent dat de loonkosten de komende vijf jaar met 22% stijgen. Aanbieders van thuiszorg wachten met de aanpassing van tarieven tot gemeenten over de brug komen. De gemeenten zelf willen eerst zekerheid van de Rijksoverheid – het is nog niet duidelijk of gemeenten de kosten van de hogere loonschaal met terugwerkende kracht tot 1 april moeten vergoeden. Alleen gemeenten die gehouden zijn aan de AMvB zijn verplicht om de loonschaal met terugwerkende kracht te vergoeden. Zorgorganisatie zijn wel verplicht de loonschaal vanaf 1 april in te voeren. Echter hier is echter de escape tot uiterlijk 1 januari voor ingebouwd.

Van Galen: “Iedereen wacht op zekerheden, maar dit gaat ten koste van onze medewerkers. Onze mensen doen goed én zinvol werk voor een steeds ‘zwaardere’ kwetsbare groep ouderen. Actief Zorg wacht niet langer: met een fair salaris geef je aan dat je het werk op de juiste waarde schat en maak je meer mensen enthousiast voor de zorg. We respecteren de oude contracten met gemeenten die ons onder de kostprijs betalen. Iemand moet het voortouw nemen, op termijn komt dit land 200.000 medewerkers in de zorg tekort.”

Over Actief Zorg

Actief Zorg biedt extramurale zorg in de provincie Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland, Gelderland en Limburg. Op onconventionelewijze biedt Actief Zorg (huishoudelijke) verzorging, verpleging en begeleiding. De organisatie heeft vijf regiokantoren. Het centrale kantoor staat op een industrieterreinin Waalwijk.

Actief Zorg is anti-bureaucratisch en kent geen waterhoofd aan overhead. Alle investeringen zijn gericht op het verbeteren van de klantzorg. Niet het proces staat centraal, maar het geluk van zowel de klant als de medewerker. Bij een gelijkblijvende klanttevredenheid realiseerde Actief Zorg in 2016 een afname van de zorgconsumptie van 30%.

Kencijfers

  • Klanten: 9.000
  • Klanttevredenheid: 8,7
  • Medewerkers: 2.000
  • Medewerkerstevredenheid: 8,6
  • Kernwaarden: persoonlijk, dichtbij en samen.

 

www.actiefzorg.nl

Facebooktwitterlinkedinmail