Heras Mobile introduceert samen met Groene Bouwhekken een duurzame oplossing voor binnenstedelijke bouwplaatsen

^HEnieuws van klanten

Onderzoek toont aan dat veel bouwlocaties op het gebied van duurzaamheid nog grote stappen kunnen maken

Heras Mobile, gespecialiseerd in tijdelijke (toegangs-)beveiliging van bouwplaatsen introduceert een nieuw bouwhek samen met Social Enterprise Groene Bouwhekken. Uit onderzoek blijkt dat veel bouwlocaties op het gebied van duurzaamheid nog grote stappen kunnen maken.

Complexe bouwlocaties in de stad vragen om nieuwe oplossingen
De bouwruimte in Nederland is beperkt en zeker binnen de steden. De eenvoudig te ontwikkelen locaties nemen de komende jaren af en de complexere locaties blijven over. Deze locaties met veel bestaande bouw in de directe omgeving, vragen een extra inspanning om te ontwikkelen en te bebouwen. Maatregelen om overlast te beperken, komen daardoor meer in de belangstelling.

Een duurzaam bouwhek voor binnenstedelijk gebied
Het nieuwe Combi-Wood bouwhek kan zorgen voor extra duurzame inbreng op de bouwplaats. Het bouwhek is gemaakt van een houten PEFC-gecertificeerd Douglas paneel dat geproduceerd wordt door mensen die re-integreren op de arbeidsmarkt. Zij maken ook de  plantenbakken die optioneel kunnen worden toegevoegd aan het bouwhek voor een nog groenere uitstraling. De groenvoorziening en het onderhoud ervan wordt lokaal ingericht door instanties die ook dagbestedingen verzorgen. Ook dit haakt aan op een steeds dominantere ontwikkeling, namelijk die van SROI (Social Return On Investment). Verder blijkt uit hetzelfde onderzoek dat omgevingsmanagement en bewonersparticipatie topprioriteit hebben bij gemeenten en ontwikkelaars.

Schaalbaarheid en duurzaamheid hand in hand
Social Enterprise Groene Bouwhekken is gespecialiseerd in de productie van duurzame bouwproducten en arbeidsparticipatie, terwijl Heras Mobile marktkennis en logistieke schaalbaarheid inbrengt. Hierdoor zijn steeds meer bouwlocaties voorzien van een fraaiere en duurzamer geproduceerde omheining, die de overlast reduceert en de aanblik van de bouwplaats verfraait. De ambitie is om binnen een paar jaar alle bouwlocaties binnen stedelijk gebied in Nederland enkel te voorzien van dit duurzame product, daarna wordt de Europese markt aangeboord.

* Uit onderzoek van maart 2020 onder 35 gemeenten, projectontwikkelaars, aannemers, adviesbureaus en stichtingen, blijkt dat er slechts beperkt aandacht is voor de duurzaamheid van binnenstedelijke bouwlocaties. Bovendien geven Nederlandse gemeenten en bouwbedrijven zichzelf een mager rapportcijfer van 6,8 voor duurzaam bouwen.

Meer informatie over het onderzoek vindt u op duurzamebouwplaats.com. U kunt hier ook het Visiedocument ‘De duurzame bouwplaats binnen stedelijk gebied’ downloaden waarin alle resultaten van het onderzoek zijn terug te lezen.

Facebooktwitterlinkedinmail