Heras Mobile: eerste bouwhekleverancier met EPD-certificering

^HEnieuws van klanten

Heras Mobile Fencing & Security is de eerste producent (en leverancier) van tijdelijk hekwerk in Nederland met een met EPD-certificering. “Hiermee zetten wij onze missie voort om niet alleen kwaliteit te leveren maar ook verantwoorde en duurzame producten op de markt te zetten”, aldus algemeen directeur Hans Welting. “Bovendien wordt het voor onze klanten op deze manier een stuk eenvoudiger om producten met elkaar te vergelijken.”

Een Environmental Product Declaration (EPD) berekent de milieu footprint van een product. Bij de analyse wordt uitgegaan van de gehele levenscyclus van het product: van de grondstoffen tot de uiteindelijke recycling of afvalverwerking. Ook transport en productie wegen mee. Per productiefase wordt de exacte milieulast berekend in euro’s. Deze bedragen bij elkaar opgeteld vormen de uiteindelijke EPD-score. Hoe hoger de score, hoe belastender het product is voor het milieu.

Impact van EPD-certificering op het productieproces

Waarom de keuze voor deze certificering? Welting: “die keuze komt in de eerste plaats voort uit onze intrinsieke motivatie om kritisch naar de levenscyclus en het productieproces van onze hekken te kijken. Omdat de EPD-certificering dit zo duidelijk in kaart brengt, kunnen we keuzes maken om het productieproces significant te verduurzamen. En door deze beslissingen te baseren op meetbare data, voegen ze direct waarde toe.” Maar ook richting klanten biedt de EPD-certificering voordelen: “Het zorgt dat ons productieproces en de verbeteringen die daarin worden aangebracht zo transparant mogelijk zijn. Zo kunnen we effectief laten zien waarmee we mee bezig zijn.”

Waarom is de EPD-certificering belangrijk?

Het Klimaatakkoord van Parijs – waar ook Nederland een handtekening onder zette – verplicht tot duurzaam inkopen. “Hiervoor wordt steeds vaker een beroep gedaan op de nationale milieudatabase. Deze bevat EPD’s van talloze producten. Zo kunnen overheidsorganisaties steeds eenvoudiger kwaliteit, kosten en EPD’s met elkaar vergelijken. Op basis daarvan kunnen ze beste keuze maken”, verduidelijkt Welting. “Bovendien speelt EPD-certificering in op de markttrend van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We bewijzen er dus ook – en vooral – de volgende generaties een dienst mee.”

Facebooktwitterlinkedinmail